Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1987

Moscow: Detizdat, 1987

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,500,000.

.

  Cover by V. Chaplya. Illustrations by V.Duvidov, O.Belchinskaya, T.Nikitina, N.Rodionov, V.Chaplya, M.Panteleev, V.Firsov, O.Tesler, L.Tishkov, V.Dmitryuk