Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1986

Moscow: Detizdat, 1986

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by V. P.Bagin. Illustrations by N.Ustinov, B.Diodorov, A.Semenov, V.Kanevskii, M.Panteleev, B.Kyshtymov, N.Charushin, V.Chaplya, O.Tesler, E.Sapovnikova, V.Khlebnikova, M.Chirkov.