Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1986

Moscow: Detizdat, 1986

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

  Cover by A.Livanov. Illustrations by G.Makaveeva, N.Charushin, B.Kyshtymov, V.Chaplya, V.Khlebnikova, B.Diodorov, V.Kanevskii, V.Duvidov, O.Teshler, E.Sadovnikova, L.Tishkov, V.Dmitryuk, A.Semenov.