Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1986

Moscow: Detizdat, 1986

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

  Cover by V. Kanevskii. Illustrations by N.Ustinov, S.Denisov, B.Kyshtymov, O.Monina, V.Chizhikov, V.Losin, A.Semenov, O.Tesler, E.Benyaminson, V.Stepanov, M.Belomlinskii, O.Estis.