Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1986

Moscow: Detizdat, 1986

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

  Cover by T. Mavrina. Illustrations by V.Chaplya, V.Duvidov, I.Kabakov, V.Kanevskii, V.Khlebnikova, O.Monina, K.Orlov, N.Ustinov, M.Panteleev, P.Bagin, N.Kareva, B.Kyshtymov, V.Chizhikov, V.Kanevskii, N.Charushin.