Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1985

Moscow: Detizdat, 1985

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by V. Lebedev. Illustrations by B.Kyshtymov, N.Antonov, N.Ustinov, V.Kurdov (article), M.Panteleev, V.Chaplya, N.Rodionov, E.Sadovnikova, V.Khozin, V.Kanevskii, O.Estis, V.Khlebnikova, N.Alekseeva.