Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1985

Moscow: Detizdat, 1985

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by V. Duvidov. Illustrations by G.Makaveeva, K.Orlov, V.Khlebnikova, V.Duvudov, B.kyshtymov, V.Chaplya, M.Panteleev, N.Charushin, E.Benyaminson, V.Kanevskii, E.Marshakova, E.Sadovnikova, O.Tesler, L.Tishkov, B.Arlov.