Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1985

Moscow: Detizdat, 1985

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by V. Pertsov. Illustrations by V.Chaplya, M.Panteleev, B.Kyshtymov, M.Topaz, M.Petrov, V.Chizhikov (article), I.Kabakov, A.Semenov, L.Orlova, O.Tesler, L.Tishkov, S.Tyunin.