Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1985

Moscow: Detizdat, 1985

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by N.Voronkov. Illustrations by P.Bagin, V.Vlasov, A.Semenov, V.Chaplya, V.Duvidov, N.Shakhovskaya, A.Sokolov, V.Dmitryuk, M.Panteleev, N.Popov, E.Sadovnikova, O.Tesler, E.Gladikova.