Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1985

Moscow: Detizdat, 1985

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by M. Miturich and V.Khlebnikova. Illustrations by G.Makaveeva, V.Kopeiko, V.Dmitryuk, V.Chaplya, S.Denisov, M.Maiofis, E.Gladikova, S.Ostrov, E.Sadovnikova, O.Tesler, L.Tishkov, S.Tyunin.