Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1985

Moscow: Detizdat, 1985

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by G.Makaveeva. Illustrations by V.Dmitryuk, N.Rodionov, E.Gladikova, V.Chaplya, V.Losin, V.Duvidov, S.Ostrov, E.Kudryavtseva, F.Makaveeva, N.Shakhovskaya.