Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1985

Moscow: Detizdat, 1985

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by V. Chapli. Illustrations by O.Belchinskaya, M.Petrov, V.Khlebnikova, Yu.Kopeiko, N.Ustinov, B.Kyshtymov, S.Denisov, O.Monina, S.Ostrov, N.Knyazkova, A.Semenov, N.Shakhovskaya.