Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1985

Moscow: Detizdat, 1985

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by V. Dmitryuk. Illustrations by V.Chaplya, N.Rodionov, Yu.Kopeiko, E.Gladikova, V.Galdyaev, E.Benyaminson, V.Kanevskii, S.Ostrov, S.Denisov, O.Monina, A.Semenov, N.Shakhovskaya.