Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1985

Moscow: Detizdat, 1985

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by T. Mavrina. Illustrations by E.Benyaminson, V.Vlasov, Yu.Kopeiko, N.Rodionov, S.Ostrov, V.Duvidov, E.Gladikova, V.Khlebnikova, V.Chaplya, O.Monina, A.Semenov, V.Kanevskii, N.Alekseeva.