Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1984

Moscow: Detizdat, 1984

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by L.Tokmakov. Illustrations by M.Panteleev, V.Pertsov, L.Nizhnii, V.Losin, B.Kyshtymov, V.Fedotov, V.Chaplya, V.Duvidov, N.Voronkov, V.Khlebnikova, V.Dmitryuk.