Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1984

Moscow: Detizdat, 1984

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by Yu.Molokanov. Illustrations by V.Losin, O.Monina, M.Korchunov, E.Benyaminson, V.Duvidov, N.Ustinov, V.Chizhikov, V.Dmitryuk.