Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1984

Moscow: Detizdat, 1984

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by L.Nizhnii. Illustrations by V.Pertsov, V.Chaplya, E.Gladikova, E.Monin, O.Monina, S.Denisov, V.Dmitryuk.