Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1984

Moscow: Detizdat, 1984

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by G.Makaveeva. Illustrations by V.Chaplya, N.Ustinov, V.Losin, A.Bobrusov, N.Rodionov, E.Monin, E.Gladikova, V.Dmitryuk, O.Monina, B.Diodorov.