Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1984

Moscow: Detizdat, 1984

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by V.Duvidov, Illustrations by S.Denisov, V.Chaplya, V.Duvidov, L.Nizhnii, N.Popov, V.Losin, N.Kholendro, Yu.Trizny, V.Khlebnikova, V.Dmitryuk, E.Benyaminson.