Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6,Junel 1984

Moscow: Detizdat, 1984

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by A.Maksimov, Illustrations by I.Kabakov, Yu.Trizny, B.Chaplya, G.Makaveeva, S.Denisov, N.Popov, L.Nizhnii, V.Chizhikov.