Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1984

Moscow: Detizdat, 1984

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by L.Tokmakov, Illustrations by B.Diodorov, V.Chizhikov, N.Ustinov, V.Losin, K.Pretro, V.Chaplya, E.Benyaminson.