Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1984

Moscow: Detizdat, 1984

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by B.Diodorov. Illustrations by Yu.Moneta, V.Losin, S.Denisov, V.Chizhikov, G.Makaveeva, N.Ustinov, E.Monin, E.Benyaminson, V.Dmitryuk, A.Eliseev.