Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1984

Moscow: Detizdat, 1984

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by N.Ustinov, V.Chizhikov, E.Benyaminson, V.Shlyandin, P.Skorin, I.Kravchenko, S.Denisov, V.Dmitryuk, O.Monina, E.Gladikova.