Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1983

Moscow: Detizdat, 1983

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by N.Voronkov. Illustrations by F.Lemkul, I.Kabakov, V.Losin, L.Nizhnii, N.Ustinov, V.Chaplya, L.Tokmakov, A.Semenov