Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1983

Moscow: Detizdat, 1983

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by Z. Pozdnyakova. Illustrations by L.Nizhnii, F.Lemkul, V.Kanevskii, I.Kabakov, B.Kalaushin, L.Tokmakov, V.Losin, N. Ustinov, O. Monina