Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1983

Moscow: Detizdat, 1983

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V.Pertsov. Illustrations by B.Kyshtymov, S.Denisov, N.Ustinov, I.Kabakov, M.Panteleev, L.Tokmakin, V.Dmitryuk.