Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1983

Moscow: Detizdat, 1983

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by L.Tokmakov. Illustrations by S.Denisov, V.Losin, V.Duvidov, E.Monin, B.Diodorov, L.Nizhnii, N.Popov, L.Tokmakov, V.Chaplya, E.Gladikova, V.Khlebnikova, V.Kanevskii, F.Lemkul.