Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1983

Moscow: Detizdat, 1983

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V.Pertsov. Illustrations by V.Duvidov, M.Panteleev, V.Losin, N.Popov, V.Chaplya, V.Braginskii, E.Benyaminson, S.Denisov, A.Semenov, I.Kravchenko.