Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1983

Moscow: Detizdat, 1983

260 x 200 mm. 30.pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V. Chapli. Illustrations by N.Lyamin, E.Benyaminson, V.Pertsov, V.Losin, V.Chizhikov, N.Rodionov, A.Semenov, E.Gladikova, V.Khlebnikova.