Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1983

Moscow: Detizdat, 1983

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by G.Makaveeva, Illustrations by V.Petrova, V.Galdyaev, Yu.Kopeiko, V.Khlebnikova, A.Kuznetsov, S.Denisov, E.Benyaminson, L.Nizhnii, V.Chizhikov, A.Semenov, V.Kanevskii, O.Monina.