Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1983

Moscow: Detizdat, 1983

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by N.Voronkov. Illustrations by I.Kabakov, S.Denisov, V.Pertsov, N.Ustinov, V.Khlebnikova, L.Nizhnii, V.Chizhikov,.Chapli, A.Semenov, V.Dmitryuk.