Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, Jamuary 1983

Moscow: Detizdat, 1983

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by B.Diodorov. Illustrations by V.Khlebnikova, V.Chizhikov, V.Galdyaev, V.Losin, Yu.Korints, A.Pakhomov, E.Monin, L.Nizhnii, N.Kravchenko, E.Benyaminson.