Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1982

Moscow: Detizdat, 1982

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,000,000.

.

 

Cover by N.Voronkov, Illustrations by E.Benyaminson, N.Ustinov, B.Kyshtymov, Yu.Kopeiko, M.Panteleev, S.Ostrov, V.Chaplya.