Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1982

Moscow: Detizdat, 1982

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,000,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by B.Kyshtymov, G.Aleksandrova, V.Galdyaev, S.Ostrov, B.Diodorov, V.Chaplya, V.Klebnikova, E.Benyaminson, N.Charushin, V.Pertsov, A.Semenov.