Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1982

Moscow: Detizdat, 1982

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,000,000.

.

 

Cover by V.Chaplya. illustrations by B.Kyshtymov, S.Ostrov, S.Denisov, V.Khlebnikova, V.Losin, M.Panteleev, V.Duvidov, V.Diodorov, E.Gladikova.