Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1982

Moscow: Detizdat, 1982

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,000,000.

.

 

Cover by M.Miturich. Illustrations by B.Kyshtymov, I.Kabakov, V.Losin, N.Ustinov, V.Duvidov, B.Diodorov, E.Monin. V.Chaplya, A.Semenov, N.Yureva, V.Dmitryuk.