Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1982

Moscow: Detizdat, 1982

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,000,000.

.

 

Cover by G.Makaveeva, Illustrations by E.Monin, N.Ustinov, B.Diodorov, V.Khlebnikova, G.Makaveeva, V.Duvidov, V.Dmitryuk, M.Panteleev, G.Sokolov, I.Kravchenko.