Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1982

Moscow: Detizdat, 1982

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,000,000.

.

 

Cover by V.Duvidov. Illustrations by V.Galdyaev, N.Ustinov, V.Losin, V.Chaplya. B.Diodorov, Yu.Monetov.