Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1982

Moscow: Detizdat, 1982

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,050,000.

.

 

Cover by V.Losin and Yu.Kopeiko. Illustrations by N.Ustinov, G.Aleksandrova, V.Chizhikov, L.Nizhnii, B.Diodorov.