Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1982

Moscow: Detizdat, 1982

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,050,000.

.

 

Cover by I.Kabakov. Illustrations by I.Kabakov, V.Diodorov, E.Benyaminson, V.Losin, N.Ustonov, V.Galatenko, E.Rybnikova.