Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1981

Moscow: Detizdat, 1981

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,050,000.

.

 

Cover by V.Chaplya. Illustrations by V.Chaplya, V.Pertsov, V.Losin, S,Ostrov, E.Benyaminson, O.Davydova, O.Yakhnin, A.Semenov, A.Kovenchuk. G.Kovenchuk, I.Kravchenko.