Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1981

Moscow: Detizdat, 1981

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,050,000.

.

 

Cover by A.Kanevskii. Illustrations by B.Diodorov, V.DmitryukV.Khlebnikova, V.Chaplya, V.Losin, N.Koshelkova, A.Semenov, I.Kravchenko.