Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1981

Moscow: Detizdat, 1981

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,050,000.

.

 

Cover by G.Makaveeva. Illustrations by B.Kyshtymov, V.Duvidov, S.Denisov, E.Gladikova, V.Dmitryuk, L.Nizhnii, V.Losin, L.Tokmakov, A.Semenov, G.Sokolov, D.Makhashvili, N.Kravchenko.