Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1981

Moscow: Detizdat, 1981

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,104,000.

.

 

Cover by T.Mavrina. Illustrations by V.Duvidov, N.Voronkov, G.Makaveeva, V.Dmitryuk, S.Denisov, V.Khlebnikova, L.Tokmakov, A.Semenov, V.Kanevskii, E.Gladikova.