Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1981

Moscow: Detizdat, 1981

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,076,000.

.

 

Cover by N.Voronkov. Illustrations by V.Duvidov, A.Livanov, B.Kysthtymov, V.Chaplya, Yu.Kopeiko, V.Losin, E,Rachev,V.Khlebnikova, L.Tokmakov, A.Kanesvkii, V.Pivovarov.