Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1981

Moscow: Detizdat, 1981

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,050,000.

.

 

Cover by B.Kyshtymov. Illustrations by B.Diodorov, Yu.Kopeiko, V.Losin, V.Khlebnikova, V.Dmitryuk.