Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1,January 1981

Moscow: Detizdat, 1981

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 6,050,000.

.

 

Cover by G.Makaveeva. Illustrations by V.Khlebnikova, B.Kyshtymov, V.Duvidov, V.Galdyaev, V.Shtrizhkov, E.Monin, B.Diodorov, V.Losin, V.Kanevskii, G.Makaveeva, V.Dmitryuk, A.Semenov.