Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1980

Moscow: Detizdat, 1980

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,886,500.

.

 

Cover by S.Ostrov. Illustrations by G.Makaveeva, N.Charushin, M.Belomlinskii, N.Ustinov, E.Benyaminson, A.Yakubovich, V.Pertsov, S.Belyi, E.Monin, B.Diodorov, V.Losin, V.Dmitryuk, S.Ostrov