Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11,November 1980

Moscow: Detizdat, 1980

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,886,000.

.

 

Cover by N.Ustinov. Illustrations by V.Duvidov, A.Livanov, V.Pertsov, A.Semenov, Yu.Kopeiko, E.Monin, E.Benyamionson, V.Dmitryuk, V.Gordon.