Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1980

Moscow: Detizdat, 1980

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,886,000.

.

 

Cover by V.Chaplya. Illustrations by N.Ustinov, V.Pertsov, V.Chizhikov, M.Topaz, E.Monin, A.Semenov, V.Khlebnikova, T.Mavrina, V.Dmitryuk, V.Kutukov.